Heybe nedir? Heybeci ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kilim desenli yolculuk heybesi
Heybe
  1. Eskiden yolculuklarda binek hayvanlarının eyerine geçirilip iki yana sarkıtılan, yürüyerek yapılan yolculuklarda da omuza atılıp taşınan, içine azık ya da öteberi koymaya yarayan ve iki gözlü olan, kilim, deri, kıl veya meşinden dokunmuş süslü torba. Eşeği buldu, üstünden heybeyi aldı, omuzuna attı. (İlgili cümle kaynağı: Y. Z. Bahadınlı)
  2. Tek gözlü ve torba biçiminde olan uzun sapı omuza geçirilerek taşınan çanta. Omzunda uzun askılı heybe çantası sallanıyor. (A. Ağaoğlu)


Kahverengi heybe çanta
Heybe çanta
  • Heybeci: Heybe yapan veya satan kimse.
  • Heybeci ocağı: Bostancı Ocağına bağlı olup Heybe imaliyle meşgul sanatkarların mensup oldukları ocak.
( 0 soru/yorum )