Hıfzıssıhha nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Ankara'daki Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü binası
Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü
Kuruluş: 17 Mayıs 1928
Ankara
Hıfzıssıhha (Arapça hıfz: koruma ve sıhha: sıhhat, sağlık), vücudu sağlam tutmak ve hastalıklardan korumak için hem doğrudan doğruya kişinin, hem de içinde bulunulan çevrenin sağlıkla ilgili koşullarını inceleyen, uygulanması gerekli önlemleri (aşı, hijyen vb.) alan hekimlik dalı ve bu dalın konusu. (...) en mühim vazifelerden biri de memlekete hastalığı sokmamaktır... Hıfzıssıhha tedabirini tatbik edebilmektir. Malumaliniz İbn-i Sina "Hıfzıssıhhaya riayet edilse ilmi tıbba hacet kalmaz" buyuruyor. (T.B.M.M. Zabıt Ceridesinden)
( 0 soru/yorum )