Feodalizm (feodalite) nedir? Feodal ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Feodal sistemi anlatan bir piramit
Feodal sistem
Ortaçağda Avrupa'da büyük toprak sahipliğine ve toprağa bağlı köylülerin emeğine dayanan ekonomik düzen.

Yıkılmış, çözülmüş köleci ve komünal toplum düzenlerinin yerini alan ve kapalı ekonomiye dayanan bu düzende senyör adı verilen toprak sahibi ve asker yöneticiler, himayelerindeki toprağa bağlı (serf) ve özgür köylülerin üretiminden en büyük payı alırlardı. Aralarında önemli farklar olmasına karşın doğu toplumlarındaki toprak sahipleri ya da toprağın kullanım hakkını elinde tutan sipahi vb. gibi yöneticilerle köylüler arasındaki bağımlılık ilişkileri ve buna dayanan ekonomik düzenler için de derebeylik sözcüğüyle eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.


  • Feodal:
    1. Feodalizmle ilgili, feodalizme uygun.
    2. (mecazi) Köhne, çağdaş olmayan (kimse, davranış).
( 0 soru/yorum )