Feldispat (feldspat) nedir? Feldspat hakkında kısa bilgiler

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Granit üzerinde feldispatların gösterimi
Granit bileşimindeki feldispat
Feldspat veya feldispat yer kabuğunun % 60 - 65’ini oluşturan sodyum, potasyum, kalsiyum, lityum ve nadiren de baryum, sezyum ve bu elementin izomorf birleşimi ile oluşmuş alümina silikatlardır. Kısaca feldispat; bir mineral grubunun genel adıdır.

Feldispatlar birçok magmatik kayacın temel bileşenini oluşturur. Örneğin granitler % 60 oranında feldspat içerir. Parlak ve yarı saydam görünümleri vardır. Renkleri beyaz, krem, kahverengi, pembe, kırmızı, gri, yeşil ve mavimsi olmakla birlikte renksiz de olabilmektedir. Yapıları düzgün değildir. Mohs sertlik ölçeğine göre 6 - 6,5 sertlik derecesine sahiptirler.

Feldspatlar kimyasal bileşim ve yapıları açısından iki ana gruba
ayrılırlar:


Plajiyoklaz Feldspatlar ve Formülleri


  • Albit NaAlSi3O8
  • Oligoklaz (Na, Ca) AlSi3O8
  • Andezin (Na, Ca) AlSi3O8
  • Labrador (Na, Ca) AlSi3O8
  • Bitovnit (Na, Ca) AlSi3O8
  • Anortit CaAl2Si2O8


K-Feldspatlar veya Alkali Feldspatlar


  • Mikroklin KAlSi3O8
  • Sanidin KAlSi3O8
  • Ortoklaz KAlSi3O8

Çeşitli feldispat örnekleri
Çeşitli feldspat örnekleri
Feldispatlar camsı özellikleriyle, seramik sanayi, cam sektörü, kaynak elektrotu üretimi, boya sanayi, plastik sanayi gibi birçok sektörde kullanılırlar. Türkiye, Dünya feldispat üretim ve ihracat sıralamasında ilk sıradadır.
( 0 soru/yorum )