Görümce kimdir kime denir? Görümcelik yapmak ne demektir?

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Karı koca arasındaki bir görümce
Görümce
Görümce, bir kadına (bir geline) göre kocanın kız kardeşidir. Görümce ile dertleşme şansının olmadığını, çünkü görümcenin ister istemez ailesinin yanında yer alıp, geline karşı tavır alabileceğine işaret ederek, elti ile geçim daha kolay demişlerdir. (Y. Kırımlı)


  • Görümcelik yapmak (etmek): (deyiminin anlamı) Gelinin her işine karışmak, geline kötü davranmak. Halası da hala görümcelik yapan, huysuz bir kadındı. (İlgili cümle kaynağı: C. Yılmaz)
( 0 soru/yorum )