Görelilik nedir ne demektir? Sözlük anlamı


görelilik, izafiyet, rölativite, Albert Einstein
Görelilik (rölativite, izafiyet)
  1. Göreli olma durumu, rölativite.
  2. (felsefe) Var olabilmek için başka bir şeye bağlı olma durumu, mutlak olmayan.
  3. (fizik) Hareket, hız, kütle ve benzerlerinin mutlaktan çok göreli niteliği ve madde, zaman ve mekanın karşılıklı bağımlılığı gerçeği, ilkesi ve kuramı, izafiyet.


  • Görelilik kuramı: (fizik) Işık hızına yakın hızlarda klasik fizik yasalarının olayları açıklamakta yetersiz kaldığını, kimi mutlak sayılan niceliklerin, gözlemcinin bulunduğu sistemle gözlenen olayın yer aldığı sistemin göreli durumuna bağlı olarak değişeceğini ortaya koyan kuram, rölativite teorisi.
Hiç yorum yok:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.