Grandük ve Grandüşes nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Grandük:
  1. Bir büyük düklüğün (dük yönetimindeki ülkenin) başında bulunan erkeğe verilen unvan.
  2. Çarlık Rusya'sında prenslere verilen unvan. Rus çarı III. Alexander'ın kardeşi Grandük Sergei Alexandrovich ile eşi Grandüşes Elizabeth Feodorovna önce İstanbul'a gelerek II. Abdülhamid'i ziyaret ettiler ve sonra Osmanlı ülkesindeki gezileri sırasında Kudüs'e gittiler. (İ. Bostan)


Grandüşes: Bir büyük düklüğün başında bulunan kadına ya da grandükün eşine verilen unvan.
( 0 soru/yorum )