Gravür nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir bakır kalıp ile basılmış üzerinde karga resmi bulunan gravür resim
Gravür sanatı
Tahta, taş, linolyum, bakır, çinko, plastik vb. gibi oyulabilen veya üzerinde iz bırakılabilen kalıpların yüzeyine metal uçlu oyma ve kazıma aletleri kullanılarak değişik yöntemlerle bir desenin oyulduktan sonra bu kalıbın çukurlarına veya kabartmalarına, bazen de her ikisine birden boya sürülerek, baskı yoluyla kağıt, kumaş veya daha başka bir nesne üzerine aktarılması tekniğine ve bu teknikle elde edilen resim türüne gravür denir.
( 0 soru/yorum )