Grev nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üzerinde bu iş yerinde grev var yazılı bir pankart taşıyan grevdeki yürüyen işçiler
Grev
Grev (Paris'te eskiden işsizlerin toplandığı Place de la Greve adından) işçilerin, ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltmek, korumak ya da daha genel taleplerini kamuoyuna duyurmak, işverene ya da hükumete kabul ettirmek amacıyla, iş yerinde faaliyeti durdurmak ya da önemli ölçüde aksatmak üzere işi topluca bırakmaları, iş bırakımı.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Grev gözcüsü: Grevin gidişini gözlemek, denetlemek ve propaganda yapmak amacıyla grev yerinde görev alan kişi.
  • Grev kırıcı: Grev kırmak amacıyla işveren tarafından görevlendirilen kimse ya da greve yol açan nedenler ortadan kalkmadığı halde grevden vazgeçip arkadaşlarının da bu yolda davranması için çalışan işçi.
  • Grev kırmak: Grevci işçilerin istekleri gerçekleşmeden, grev kırıcılar aracılığıyla greve son verdirmek.
  • Grev oylaması: Grev kararının uygulanıp uygulanmaması konusunda ilgili işyerinde işçilerin oyuna başvurulması.
( 0 soru/yorum )