Gülbank nedir? Gülbank çekmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Önceden düzenlenmiş bir duanın hep bir ağızdan yüksek sesle okunması. Gülbank, Yeniçerilerin, Bektaşilerin, Mevlevilerin türlü törenlerinde okunurdu.

  • Gülbank çekmek: Bir ağızdan dua okumak.
  • Gülbank taşı: Yeniçeri kışlalarında gülbank çekilmek üzere üzerine çıkılan taş.
( 0 soru/yorum )