Sadır nedir? Sâdır olmak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Vücudun, içinde kalp ve akciğerlerinde olduğu ön üst kısmı, göğüs, sine: Zira sadır, vesvese mahallidir. Şeytan, buradan kalbi vesveselendirir. (M. K. Pilavoğlu)
 2. Kalp, yürek.
 3. Bir şeyin başı, baş tarafı, en yüksek yeri.
 4. Baş, başkan, reis.
 5. (tarih) Sadrazam: Lala Mehmed Paşa'nın nerede olduğunu hiç kimse bilmiyordu, bu yüzden Sadrı âzama cevap veremiyorlardı. (B. Büyükarkın)
 6. (edebiyat) Bir beyitteki birinci mısranın ilk cüzü.
 7. (sâdır) Ortaya çıkan, meydana gelen, zuhur eden: Hz. Peygamber'den sadır olan söz yahut fiil, tavır ve davranışlarına ait başkaları tarafından rivayet edilen sözlü ifadelere hadis denir. (A. N. Serinsu)


 • Sâdır olmak: Ortaya çıkmak, meydana gelmek, zuhur etmek.
 • Sadra geçmek:
  1. Başa geçmek, baş köşeye geçip oturmak.
  2. (tarih) Osmanlı Devletinde sadrazam olmak.
 • Sadra şifa vermek: Gönlü rahatlatmak, yüreğe su serpmek, ferahlatmak: Kur'an ve Efendimiz'in getirdikleri sadra şifa, kalbe ilaç, bir hidayet, bir rahmettir. (İlgili cümle kaynağı: Y. Dündar)
( 0 soru/yorum )