mesabe:

Mesabe nedir? Mesabesinde ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Derece, değer, rütbe, konum. Terekeci başı bostancı başının vekili ve aynı zamanda müfettişi mesabe- sinse idi. (kelime ile ilgili cümle)


  • Mesabesinde: Yerinde, değerinde, hükmünde anlamına gelen mesabesinde deyiminde geçer. Yukarıda da ifade edildiği üzere, kendileri birer ilahiyat bilgini ve birer hukuk doktoru mesabesindedir.