Mesabe nedir? Mesabesinde ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Derece, değer, rütbe, konum: Terekeci başı bostancı başının vekili ve aynı zamanda müfettişi mesabesinse idi. (kelime ile ilgili cümle)


  • Mesabesinde: Yerinde, değerinde, hükmünde anlamına gelen mesabesinde deyiminde geçer: Yukarıda da ifade edildiği üzere, kendileri birer ilahiyat bilgini ve birer hukuk doktoru mesabesindedir.
( 0 soru/yorum )