Mestur nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Örtülü, kapalı, gizli: Hak Teala dostlarını gizledi, batını zahirle mestur eyledi (A. Suveydi). Bu meselenin mestur kalmasını asla istemem. Hiçbir cihetini ketm ve tahrif etmeyerek yazacağım. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)
  2. Yazılmış, çizilmiş: Mukaddeme verilen ahidnamede mestur bulunduğu üzere Venediklu'ya bir veçhile zarar ve ziyan itmemek içün gemi reislerinin kefilleri alına... (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi)
( 0 soru/yorum )