mestur :

Mestur nedir ne demektir? Anlamı

  1. Örtülü, kapalı, gizli.
    Hak Teala dostlarını gizledi, batını zahirle mestur eyledi (A. Suveydi). Bu meselenin mestur kalmasını asla istemem. Hiçbir cihetini ketm ve tahrif etmeyerek yazacağım. (İlgili cümle kaynağı: N. F. Kısakürek)
  2. Yazılmış, çizilmiş.
    Mukaddeme verilen ahidnamede mestur bulunduğu üzere Venediklu'ya bir veçhile zarar ve ziyan itmemek içün gemi reislerinin kefilleri alına... (Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi)