Meşakkat nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Güçlük, sıkıntı, zorluk, zahmet: Biz insanı meşakkat, imtihan ve çile yüklü bir hayata gönderdik. (Beled Suresi 4. Ayet)

  • Meşakkat çekmek: Güçlüklerle karşılaşmak, sıkıntı çekmek, zorlanmak: İmtihan mihnet ve meşakkat çekmek demektir. Mihnet ve meşakkat tepelerini aşmak, zorluk ve güçlük vadilerini geçmek ise ancak sabra ve sebata bağlıdır. Sabırsız ve sebatsız insan zorluklara katlanmak istemez. (İlgili cümle kaynağı: V. Yıldız)
  • Meşakkate katlanmak: Güçlüklere, sıkıntıya dayanmak, göğüs germek.
( 0 soru/yorum )