Mesnevi nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Mevlana Müzesindeki Mevlana Hazretlerinin Arapça yazılı Mesnevi kitabı
Mevlana Hazretlerinin Mesnevisi
(Mevlana Müzesi)
  1. (edebiyat) Divan edebiyatında, her beytinin dizeleri kendi aralarında uyaklı, aruz kalıplarının genellikle kısa biçimleriyle yazılan, çoğu kez din, tasavvuf, aşk konularıyla destansı, öğretici ve yerici konuların anlatımında kullanılan nazım biçimi.
  2. Bu nazım biçimiyle yazılmış yapıt.


Mevlana Hazretlerinin Mesnevisinin İlk 18 Beyti


Duy şikayet etmede her an bu ney,
Anlatır, hep ayrılıklardan bu ney.

Der ki feryadım kamışlıktan gelir.
Duysa her kim, gözlerinden kan gelir.

Ayrılıktan parçalanmış, bir yürek,
İsterim ben, derdimi dökmem gerek

Kim ki aslından ayırmış canını,
Öyle bekler, öyle vuslat anını.

Ağladım her yerde hep ah eyledim.
Gördüğüm her kul için "dostum" dedim.

Herkesin zannında dost oldum ama,
Kimse talip olmadı esrarıma.

Hiç değil feryadıma sırrım uzak,
Nerede bir göz, nerede bir can kulak!

Aynadır ten can için, can ten için.
Lakin olmaz can gözü her kimsenin.

Ney sesi tekmil, hava oldu ateş,
Hem yok olsun kimde yoksa bu ateş.

Aşk ateş olmuş dökülmüştür neye,
Cezbesi aşkın karışmıştır meye.

Yerden ayrı dostu ney, dost kıldı hem.
Perdesinden perdemiz yırtıldı hem.

Kanlı yoldan ney sunar hep arzuhal,
Hem verir mecnunun aşkından misal.

Ney zehir, hem panzehir ah nerede var?
Böyle bir dost, böyle bir özlem var!

Sırrı bu aklın, bilinmez akıl ile,
Tek kulaktır müşteri, ancak dile.

Gam dolu günler, zaman hep aynı hal.
Gün tamam oldu yalan yanlış hayal!

Gün geçer, yok korkumuz her şey masal.
Ey temizlik örneği sen gitme kal.

Kanar her şey tek balık kanmaz sudan.
Gün uzar, rızkın eğer bulmazsa can.

Olgunun halinden anlar mı ham?
Söz uzar kesmek gerektir ve’s-Selam.

(Feyzi HALICI'nın çevirisiyle)
( 0 soru/yorum )