meşbu:

Meşbu nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Dolmuş, dolu, boş karşıtı. Milletin huzura kavuşması için, hiç olmazsa toplumun ekseriyetinin aynı hislerle meşbu olması ve Allah'ın havl ve kuvvetine sığınması gerekir (İlgili cümle kaynağı: O. Şimşek).
  2. (fizik, kimya) Doymuş, doygun. Güz devresinden itibaren başlayan yağış ovadaki toprakları Şubat ayından itibaren su ile meşbu bir hale getirir (İ.Ü. Coğrafya Ens. Dergisi).