Meşbu nedir ne demektir? Anlamı

  1. Dolmuş, dolu, boş karşıtı. Milletin huzura kavuşması için, hiç olmazsa toplumun ekseriyetinin aynı hislerle meşbu olması ve Allah'ın havl ve kuvvetine sığınması gerekir (İlgili cümle kaynağı: O. Şimşek).
  2. (fizik, kimya) Doymuş, doygun. Güz devresinden itibaren başlayan yağış ovadaki toprakları Şubat ayından itibaren su ile meşbu bir hale getirir (İ.Ü. Coğrafya Ens. Dergisi).