Mert nedir? Mertçe ne demektir? Mertlik Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yiğit: "Mert dayanır, namert kaçar!" (Köroğlu)
  2. Sözünün eri, güvenilir, sözünün arkasında durup yerine getiren kimse: Ama ne olsa, hangi mevkiye yükselse hep yiğit, hep cesur, hep mert kalmış görgülü, bilgili adam... (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)
  3. Erkek.


  • Mertçe: Mert bir biçimde: Gencin yaptığını böyle mertçe itiraf etmesi Hz. Ömer'in hoşuna gitti. Fakat adalet tecelli etmeliydi. (Heyet)
  • Mertlik: Yiğitlik, mertçe davranış: Tüfek icad oldu mertlik bozuldu. Eğri kılıç kında paslanmalıdır.
( 0 soru/yorum )