Nur nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gökyüzünde nur gibi yeşil bir parlak ışık
Tasviri nur ışığı
  1. Kutsal ışık, aydınlık, ışık, parıltı.
  2. Işık, aydınlık, ziya, parlaklık; şan, şeref; eşyayı ortaya çıkaran ve onun gerçekliğini gözler tarafından görünür kılan.

Nur kavramı Kur'an-ı Kerim'de bazen salt fiziki anlamda; çoğu zaman da Kalbi-ruhi gerçekleri ifade etmede mecazi anlamlarda kullanılmaktadır. Ayetlerdeki kullanımı dikkate alındığında, hidayeti içeren ve kurtuluşa götüren her şeyin nur olarak adlandırıldığı görülmektedir. Allahü Teala her şeyi aydınlatan ve varlığı, rahmet nuruyla kuşatan bir nurdur. Kur'an-ı Kerim ve onu getiren peygamber; insanları şirkin, putperestliğin cahili hayatın karanlığından kurtarıp hidayet aydınlığına ulaştıran bir nurdur. Nur suresinde Allahü Teala şöyle buyurmaktadır:

Allah göklerin ve yerin nurudur. O'nun nuru içinde ışık bulunan bir kandil yuvası gibidir. Kandil cam içindedir. Cam da sanki inci gibi parlayan bir yıldızdır. Ne tam doğuda ne de tam batıda olan mübarek bir zeytin ağacının yağıyla tutuşturulur. Yağ neredeyse ateş değmeden bile tutuşup ışık verecek kadar saf ve parlaktır. Bu, nur üstüne nurdur. Allah dilediğini nuruna kavuşturur. Allah insanlara misaller verir. Allah her şeyi çok iyi bilendir" (en-Nur, 24/35).

Burada Allah için "nur" kelimesinin kullanılması, hiç bir zaman O'nun zatının nur olduğu anlamına gelmez. Nurun kaynağı olarak mükemmelliğinden dolayı, Allah'a "nur" denilmiştir.

Nur kelimesi, "bilgi" anlamında da kullanılır. Diğer bazı ayetlerde de ahirette dünyadaki iyi amelleri yüzünden mükafatlandırılacak kimseler için bir mükafat olarak zikredilir. kaynak


Nur ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Nur gibi: Parlak, pırıl pırıl.
  • Nur içinde yatsın: Sevgiyle anılan ölüler için söylenir.
  • Nur inmek: Kutsal bir yere gökten Tanrısal ışık yağmak.
  • Nur ol!: Alkış sözü.
  • Nur topu gibi: Çok güzel ve bakımlı (çocuk).
  • Nur yüzlü: Saygı uyandıran, pak yüzlü ihtiyarlardan söz ederken kullanılır.
  • Nurani: Nurlu, ışıklı.
( 0 soru/yorum )