Çift nedir ne demektir? Çift ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gün batımında güneşi aralarına alarak el ele tutuşup kendilerini arkaya salmış bir çift
Romantik çift
 1. Bir şeyden iki tane olma durumu: Bir çift ayakkabı.
 2. Bir erkekle bir dişiden oluşan iki eş.
 3. Karı koca: Mutlu çift.
 4. Toprağı sürmek için birlikte koşulan iki hayvan.
 5. Küçük maşa ya da cımbız gibi iki kollu tutaç.
 6. (tarih) Osmanlılarda en az bir çiftlik genişliğindeki toprağı ekip biçen köylüden yılda bir kez alınan bir toprak vergisi.


Çift ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Çift bozan: (tarih) Osmanlılarda çiftini çubuğunu bırakıp başka iş tutanların vermek zorunda oldukları toprak vergisi, çiftbozan resmi.
 • Çift bozmak: Çiftçilik yapmaktan vazgeçmek.
 • Çift dikiş:
  1. Birbirinden geçme iki sıra düz dikiş.
  2. Çift dikişle dikilmiş ciltli kitaplara verilen ad.
  3. (argo) Bir öğrencinin aynı sınıf ya da aşamada, olağan süreyi aşarak bir süre kalması: Örneğin 3. sınıfı iki yılda bitirmesi.
 • Çift koşmak: Hayvanları sabana, pulluğa koşmak.
 • Çift sürmek: Saban, pulluk kullanarak toprağı ekilebilir duruma getirmek.
 • Çift zamanı: Tarla sürme zamanı.
 • Çifte koşmak: Başka bir işte kullanılan hayvanları sabana, pulluğa koşmak.


Çift ile ilgili deyim atasözleri ve anlamları


İçinde "çift" kelimesi geçen atasözü deyimler ve açıklamaları:

 • Çift çubuk: (deyiminin anlamı) Tarım yapabilmek için gereken her türlü araç ve gereç.
 • Çift edersen bağlanırsın, bağ edersen eğlenirsin: (atasözünün anlamı) Çiftçilik insanı toprağa bağlar. Bağcılık da işin başından uzaklaşmamayı, orada kalmayı gerektirir.
 • Çift ile koyun, kalanı oyun:
  1. En sağlam iş, çiftçilik ve koyun yetiştiriciliğidir. Başka sanat ve mesleklerin önemi yoktur.
  2. En zor olan, çiftçilik ve koyunculuktur.
 • Çifte gelmeyen öküzün olsun, işe gitmeyen oğlun: Şu ya da bu şekilde yararlanılacak varlığın olsun; yeter ki olsun.
( 0 soru/yorum )