Müslüman nedir ne demektir? Kısaca anlamı


Müslüman erkek, Müslüman adam, Müslüman bir genç
Müslüman bir genç
  1. Müslüman kısaca Kutsal Davet İslam'ı kabul etmiş kişidir.
  2. "Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığını ve Hz. Muhammed'in O'nun kulu ve Rasûlü olduğunu kabul etmiş ve "Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasûluhu" deyip kelime-i şehadet getirerek bu kabulünü onaylamış kimse.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.