Deli nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Deli gömleği giydirilmiş bir deli adam
Deli
 1. Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş olan.
 2. Aklını her zaman yerinde ve gereği gibi kullanamayan.
 3. (mecazi) Davranışları aşırı ve taşkın olan (kimse), çılgın.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Deli bal (balı): Arıların, zehirli maddeler taşıyan çiçeklerden topladıkları bal.
 • Deli balta: Gaddar, zalim kimse.
 • Deli bozuk: Günü gününe, sözü sözüne, bir yaptığı öbür yaptığına uymayan.
 • Deli çıkmak:
  1. Çıldırmak.
  2. (mecazi) Çok sinirlenmek.
 • Deli diyenin tepesi delinsin: Kendisinin deli olduğunu ileri süren kişiye karşı söylenen bir ilenme.
 • Deli dolu: Sözlerinde ve davranışlarında düşünce payı az olan, ilerisini, gerisini düşünmeden rastgele konuşan, patavatsız.
 • Deli duman: Delicesine atılgan.
 • Deli fişek: Delişmen ve hoppa.
 • Deli gibi: Deliye yaraşır davranışta, delicesine.
 • Deli gibi fırlamak: Telaşla, aniden, hızla, oturduğu yerden kalkmak.
 • Deli gibi koşmak: Tüm hızıyla koşmak.
 • Deli gömleği: Saldırgan delilere, hareketlerini engellemek için giydirilen, kollarını kıpırdatmalarına engel olacak biçimde yapılmış gömlek.
 • Delikanlı:
  1. Çocukluk çağından çıkmış genç ve gürbüz erkek: Hafız'ın getirdiği delikanlı, iyi yüzlü bir genç.
  2. (teklifsiz konuşmada) Genç erkeklere seslenme sözü olarak kullanılır: Delikanlı, bu yol nereye çıkar.
 • ... delisi: Herhangi bir şeye tutku derecesinde düşkün: Araba delisi, oyun delisi.

Bakınız:
Deli İle İlgili Deyimler ve Anlamları.
Deli İle İlgili Atasözleri ve Anlamları.
( 0 soru/yorum )