Çürük nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Çürük elma
 1. Çürümüş olan, bozulmuş, niteliğini yitirmiş olan.
  Çürük elma.
 2. Sağlam ve dayanıklı olmayan.
  Çürük yapı.
 3. Sağlam bir temele ya da kanıtlara dayanmayan.
  Bir bugüne değin böyle çürük savlar karşısında gülüp geçtik.
 4. Vurma, ezilme ya da sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke.
  Yediği dayaktan bütün vücudu çürük içinde kalmıştı.
 5. (askeri terim) Son yoklamaları yapılan asker adaylarından sağlık durumu askerliğe elverişli olmayanlara verilen ad.


İlgili kelimeler


 • Çürük para: Eskiden resmi değeri on dokuz kuruş olan mecidiyenin ikimi yerlerde daha çoğa hesaplanması temeline dayanan saymaca para, sağ para karşıtı.
 • Çürük yumurta: Bozulup kokmuş olan yumurta.
 • Çürüğe çıkmak (ayrılmak):
  1. (askeri terim) Silahlı kuvvetlerde görev yapamayacak durumdaki personel, askerlikten bağışlanmak.
  2. Birinin sağlam olmadığı anlaşılmak.


İlgili deyimler ve anlamları

Çürük diş
İçinde "çürük" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Çürük çarık (çarık çürük): (deyiminin anlamı) Kırık dökük, eski, işe yaramaz.
 • Çürük tahtaya basmak (basmamak): Girişilen bir işte uyanık davranmamak yüzünden zararlı çıkmak, aldanmak (çıkmamak, aldanmamak) → Yaş tahtaya basmak.


İlgili atasözleri ve anlamları

İçinde "çürük" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Çürük (bitli, kurtlu) baklanın kör alıcısı olur → Bitli baklanın da kör alıcısı olur.
 • Çürük tahta çivi tutmaz: (atasözünün anlamı) Aslında işe yaramaz olan ya da sonradan o duruma gelmiş olan bir şey, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın işe yarar duruma getirilemez.
 • Çürüksüz koz, kemiksiz et olmaz (çürüksüz ceviz olmaz):
  1. Bir toplumda kötülerinde bulunması olağandır.
  2. Her işin, her yapıtın eksiği bulunabilir.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.