Çürük nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çürümüş elma
Çürük elma
 1. Çürümüş olan, bozulmuş, niteliğini yitirmiş olan: Çürük elma. Çürük diş.
 2. Sağlam ve dayanıklı olmayan: Çürük yapı. Çürük eşya.
 3. Sağlam bir temele ya da kanıtlara dayanmayan: Biz bugüne değin böyle çürük savlar karşısında gülüp geçtik (H. V. Velidedeoğlu). Çürük dava.
 4. Vurma, ezilme ya da sıkıştırma yüzünden vücutta oluşan mor leke: Yediği dayaktan bütün vücudu çürük içinde kalmıştı.
 5. (askeri terim) Son yoklamaları yapılan asker adaylarından sağlık durumu askerliğe elverişli olmayanlara verilen ad.


İlgili birleşik fiil ve kelimeler


 • Çürük para: Eskiden resmi değeri on dokuz kuruş olan mecidiyenin kimi yerlerde daha çoğa hesaplanması temeline dayanan saymaca para, sağ para karşıtı.
 • Çürük yumurta: Bozulup kokmuş olan yumurta.
 • Çürüğe çıkmak (ayrılmak):
  1. (askeri terim) Silahlı kuvvetlerde görev yapamayacak durumdaki personel, askerlikten bağışlanmak.
  2. Birinin sağlam olmadığı anlaşılmak.


İlgili deyimler ve anlamları


Çürümüş bir azı dişi
Çürük diş
İçinde "çürük" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Çürük çarık (çarık çürük): (deyiminin anlamı) Kırık dökük, eski, işe yaramaz.
 • Çürük tahtaya basmak (basmamak): Girişilen bir işte uyanık davranmamak yüzünden zararlı çıkmak, aldanmak (çıkmamak, aldanmamak) → Yaş tahtaya basmak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "çürük" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Çürük (bitli, kurtlu) baklanın kör alıcısı olurBitli baklanın da kör alıcısı olur.
 • Çürük tahta çivi tutmaz: (atasözünün anlamı) Aslında işe yaramaz olan ya da sonradan o duruma gelmiş olan bir şey, ne kadar uğraşılırsa uğraşılsın işe yarar duruma getirilemez.
 • Çürüksüz koz, kemiksiz et olmaz (çürüksüz ceviz olmaz):
  1. Bir toplumda kötülerinde bulunması olağandır.
  2. Her işin, her yapıtın eksiği bulunabilir.
( 0 soru/yorum )