Çeyiz nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları


Çeyiz
  1. Gelinin baba evinden götürdüğü, gelinin yeni evinde kullanması için hazırlanmış eşya. Altı yüz koyun çeyiz getirmişti kocasına. N. Cumalı.
  2. Evlenecek kız çocukları için hazırlanan her türlü şahsi eşya veya ev eşyası.

İlgili kelimeler

  • Çeyiz alayı: Gelin çeyizini güvey evine getiren alay.
  • Çeyiz düzmek: Çeyiz hazırlamak.
  • Çeyiz halayığı: (nedir ne demek anlamı) Eskiden geline özel hizmetlerini görmesi için ailesince çeyiz olarak verilen yardımcı cariye.
  • Çeyiz sandığı: Çeyizin bir kısmının konulduğu süslü, işlemeli sandık.
  • Çeyiz sermek: Gelinin çeyiz olarak götüreceği eşyayı, kendi anne ve babasının evinde, düğünden önce törelerle saptanmış bir günden başlayarak belirli bir süreyle, tanıdık ve akrabalara göstermek için sergilemek.

İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "çeyiz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
  • Çeyiz çemen: Eksiksiz, kusursuz çeyiz.
  • Çeyiz katırı: Kendisine yakışmayacak biçimde aşırı süslü kimse.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.