Çeyiz nedir ne demektir? Çeyiz ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeyiz sandığından sarkan çeyizler ve dantelli çeyiz yazısı
Çeyiz
  1. Gelinin baba evinden götürdüğü, gelinin yeni evinde kullanması için hazırlanmış eşya: Altı yüz koyun çeyiz getirmişti kocasına. (İlgili cümle kaynağı: N. Cumalı)
  2. Evlenecek kız çocukları için hazırlanan her türlü şahsi eşya veya ev eşyası.


Çeyiz ile ilgili birleşik fiil ve kelimeler


  • Çeyiz alayı: Gelin çeyizini güvey evine getiren alay.
  • Çeyiz düzmek: Çeyiz hazırlamak.
  • Çeyiz halayığı: Eskiden geline özel hizmetlerini görmesi için ailesince çeyiz olarak verilen yardımcı cariye.
  • Çeyiz sandığı: Çeyizin bir kısmının konulduğu süslü, işlemeli sandık.
  • Çeyiz sermek: Gelinin çeyiz olarak götüreceği eşyayı, kendi anne ve babasının evinde, düğünden önce törelerle saptanmış bir günden başlayarak belirli bir süreyle, tanıdık ve akrabalara göstermek için sergilemek.


Çeyiz ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "çeyiz" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Çeyiz çemen: Eksiksiz, kusursuz çeyiz.
  • Çeyiz katırı: Kendisine yakışmayacak biçimde aşırı süslü kimse.
( 0 soru/yorum )