Paleocoğrafya nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Paleocoğrafya, yeryüzünün eski jeolojik zamanlardaki coğrafyasını inceleyen bilimdir. Bu bilimin ilgi alanına giren konular, kıtaların oluşumu ve geçmişten günümüze iklim değişiklikleridir (Yunanca paleo: Eski). Doğal çevrenin tanınma ve araştırılması "fiziki coğrafya" konuları içinde yer alır. Fiziki coğrafya araştırmalarında, özellikle insanın ilk ortaya çıkışından günümüze kadarki doğal çevresindeki değişmeler de paleocoğrafya kavramı içinde ele alınır. (E. Öner)
( 0 soru/yorum )