Paleoekoloji nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Paleoekoloji, eski çağlarda yaşamış fosil canlıların (bitki ve hayvan) birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır. Eski yaşam formları ve antik çevreleri arasındaki ilişkiler ve etkileşimleri inceler.

Klasik paleoekoloji, geçmişin ekosistemlerini yeniden yapılandırmak için fosiller ve alt fosillerdeki verileri kullanır. Evrimsel paleoekoloji, organizmaların ve çevrelerinin zaman içinde nasıl değiştiğini incelemek için fosillerdeki verileri ve diğer kanıtları kullanır. Topluluk paleoekolojisi ise, bitki veya hayvan gruplarının kompozisyonunu ve dağılımını incelemek için istatistiksel analiz kullanır.
( 0 soru/yorum )