Od nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Od pek çok Türk dilinde ateş demektir (odun da bu kökten gelir): Bir od düşmüş dağlar gibi yanarım / Mazul olmuş beyler gibi dönerim...
  2. Eski Yunan ve Latin edebiyatında şarkı olarak söylenmek üzere yazılmış her tür manzum parça.
  3. Dize sayısı ve ölçü bakımından birbirine benzeyen bölümlerden oluşan lirik şiir.
( 0 soru/yorum )