Palabıyık nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Uzun pala bıyık
Pala bıyık
Palabıyık, bıyığı gür ve uzun olup yanaklarına doğru palayı andırır biçimde kıvrılıp aşağı uzanan kimse ve bu tür bıyık modeli. Bıyık deyip de geçmeyiniz. Palabıyık olsun, pos bıyık olsun, pis bıyık olsun, isterse kaytan bıyık olsun hepsi mukaddesattan sayılırdı. En ciddi münakaşalarda bile iddiasının sıhhatini ispat etmek isteyen, eğer böyle değilse bıyıklarımı kazıtırım, diye yemini basardı. Hele palabıyıklı olmak bir gurur ve kahramanlık nişanesi idi... (İlgili cümle kaynağı: A. R. Akyavaş)
( 0 soru/yorum )