Göğüs nedir? Göğüslemek ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve yürek, akciğer gibi organları içine alan bölümü.
 2. Bu vücut bölümünün ön tarafı, sırt karşıtı.
 3. (mecazi) Meme.


 • Göğüslemek:
  1. Göğüsle zorlamak.
  2. Karşısına çıkıp engel olmak: Bütün zorlukları cesaretle göğüsledi.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "göğüs" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Göğüs geçirmek: (deyiminin anlamı) İçini çekmek, üzüntüyle derin soluk almak: Onun da "Çiçek Kız" olduğu zamanlar yok muydu. "Eeh!." diye göğüs geçirdi yürürken. (Ş. Kurdakul)
 • (Bir şeye) Göğüs germek: (Bir acıya, bir güçlüğe) Katlanmak, dayanıp karşı koymak: Uzun süre hem hayatın hem de müşriklerin baskısına tek başına göğüs gerdi. (H. Kara)
 • Göğüs göğüse: Karşı karşıya, yüz yüze, birbirini göğüsleyecek durumda: Çok geçmeden iki ordu göğüs göğüse geldi. Şimdi yalnız kılıçlarla kargılar işliyordu. (H. N. Atsız)
 • Göğsü daralmak: Sıkıntıdan nefes alamayacak duruma gelmek: "Elçilerimiz Lût'a gelince, göğsü daraldı ve "Bu çetin bir gündür!" dedi. (Hud Suresinden)
 • Göğsü kabarmak: Birinin ya da kendi başarısından övünç duymak: Hele alkışları duymaya başlayınca göğsü kabardı da kabardı. Başı nerdeyse göğe değecekti. (İlgili cümle kaynağı: A. E. Kavaklı)
 • Göğsü körük gibi işlemek (inip kalkmak): Kızgınlık, yorgunluk gibi nedenlerle sık ve derin derin solumak: Pehlivan durdurduğu kalabalıktan birkaç adım ileride tek başına dikiliyordu, nefes alırken göğsü körük gibi inip kalkıyordu. (A. Tunç)
 • Göğsünü gere gere:
  1. Kendine iyice güvenerek: Kendisi gizlenip, askerlere "yürüyün" emrini vermez, en önde göğsünü gere gere düşmanın üzerine giderdi. (M. Niyazi)
  2. Övünerek: Ve bir kurşun gelirde beni alırsa, göğsünü gere gere anlat beni çocuklara olur mu sevgilim... (Ö. Altıntaş)
 • (Bir şeye karşı) Göğsünü germek: Göğsünü siper etmek, zarar görmesi istenmeyen bir şeyi korumak için fedakarlıklarda bulunmak: Çanakkale'de kimdi göğsünü geren asker? Katıksız lokma ile düşmanı seren asker? (S. D. Savel)
( 0 soru/yorum )