Evvel nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Önce, ilk önce, ilkin: İşte şimdi az evvel gördüğü adamın olduğu yerdeydi. (İlgili cümle kaynağı: F. Duman)


İlgili deyimler


İçinde "evvel" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

  • Evvel Allah: "Önce Allah'ın yardımıyla" anlamında kullanılıp kimi zaman da bir savı pekiştirmek için söylenir: Evvel Allah bu işin üstesinden gelirim.
  • Evvel ve ahir: Başta da sonda da: Düşmanlarımız, bizi, evvel ve ahir esarete giriftar edebilecek şurut ve kuyudu reddetmekte tereddüt göstereceğimizi zannediyorlarsa bunda çok ve çok aldanıyorlar. (M. K. Atatürk)


İlgili atasözleri


İçinde "evvel" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Evvel hesap sonra kasap: Herhangi bir işe girişen kimse, kendi olanaklarını iyi hesaplamalı, iyi değerlendirmelidir.
  • Evvela can sonra canan: İnsan için önce kendisi, sonra başkaları gelir.
( 0 soru/yorum )