Fiyat nedir ne demektir? Fiyat ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
Sondaki t harfi Türk Lirası simgesinden oluşan fiyat sözcüğü
Fiyat
Alım ya da satımda bir şeyin para birimiyle ölçülen değişim değeri, eder. Eş anlamları bedel, paha. Mal ve hizmetlerin maliyetine kâr eklendikten sonra ortaya çıkan rakama fiyat denir. (A. Özdemir)


Fiyat ile ilgili birleşik kelimeler


  • Fiyat kartelleri: (iktisat) Bir malın satış ya da alış fiyatında anlaşan firmaların oluşturdukları bir kartel biçimi: Fiyat kartellerine giren müesseseler, aralarında asgarî bir satış fiyatı tayin ederler. Satışlar, prensip itibariyle, tayin edilen bu asgarî fiyat haddinden aşağı düşürülemez. (İÜ İktisat Fak.)
  • Fiyat makası: Bir ülkede tarım ve sanayi sektörü ürünleri fiyatlarının birbirine oranları: Başka bir ifade ile fiyat makası tarım ürünleri aleyhine olarak bozuluyor. Tarım üreticisi aynı miktarda sanayi malı satın alabilmek için daha fazla ürün satmak zorunda kalıyor. (F. Başkaya)
  • Fiyat politikası: Fiyatları istenilen düzeye çıkarmaya ya da belli bir düzeyde tutmaya yönelik tutum.
  • Fiyat teorisi: Fiyatın nedeni ve oluşumu üzerine ileri sürülen görüşlerin toplu ifadesi: Bilindiği gibi fiyat teorisi kendi aralarında rekabet eden satıcılardan ve kendi menfaatini düşünen alıcılardan söz eder ve aynı piyasada satılan tek bir mal için farklı fiyatların olmayacağını iddia eder. (C. C. Aktan)


Fiyat ile ilgili deyimler ve anlamları


İçinde "fiyat" kelimesi geçen deyimler, açıklamaları ve örnek cümleler:

  • Fiyat (değer) biçmek: Bir şeyin fiyatıyla ilgili görüş ileri sürmek, fiyat vermek, önerdiği fiyatı belirtmek, belirlemek: Gelen acente görevlisi benim oturduğum eve 160.000 fiyat biçerken, onun oturduğu eve de 155.000 fiyat biçti. (R. Çolpan)
  • Fiyat kesmek: Bir şeyin ederini söylemek, fiyatını saptamak: Köylerden erken erken üzüm örnekleri getirmişlerdi. Bir bir gözden geçirdi. Fiyat kesti... (F. İ. Serhan)
  • Fiyat kırmak: Fiyatını indirmek: "... senin güzel hatırın için" diyerek fiyat kırdı. Ben "hele bu fiyata hiç olmaz!" deyince, kızın sabrı tükendi ve "sen kaça alırsın?" diye sordu. (Halikarnas Balıkçısı)
  • Fiyat vermek: Değer biçmek: ... hem de çok düşük fiyat vermişti, istese daha da kırabilirdi. Anlıyordu çocuğun iyice sıkıştığını. (O. Kemal)
  • Fiyatları dondurmak: Fiyat yükselmelerini durduracak önlemler almak, fiyat artışını yasaklamak: Haziran'da yürürlüğe giren fiyatları dondurma kararı, tarımsal maddeler dışında, ekonomide işlem gören tekmil sınaî mamûl hattâ hizmet fiyatlarındaki artışları durdurmuş bulunuyor. (İktisat ve Maliye)
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
Çok güzel ben bu uygulamaya 5 üzerinden 5 veririm . Kuranlara ve yazanların eline sağlık emeğinize değmiş . Sizin sayenizde ödevimi tamamlamış oldum.
26/2/16 10:27