Devletli (devletlü) nedir ne demektir? Devletli ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Osmanlılarda paşa, vezir gibi devlet adamları için kullanılan bir hitap sözü.

İçinde "devletli" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Devletli gözü perdeli olur*:
    1. Devlet adamları, varlıklı kimseler, genellikle çevrelerindeki çeşitli yolsuzlukları görmezler.
    2. Zengin, işi yolunda kimse yoksulların hâlinden anlamaz.
  • Devletlü ile deli bildiğini işler: Yüksek rütbeliler ile deliler, kimsenin sözünü dinlemez, akıllarına geleni yaparlar.
  • Devletli yanını kaşısa yoksul para verecek sanır: Bir isteğin yerine getirilmesini ilgililerden bekleyen kimse, onların bu işle ilişkisi bulunmayan davranışlarını, isteğini karşılamak için yapılıyor diye yorumlar.
( 0 soru/yorum )