Düşmek nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Bir yerde duran bir şey, dayanağını ya da dengesini yitirerek kendi ağırlığının etkisiyle yukarıdan aşağıya inivermek: Gökten üç elma düştü (tekerleme). Ayağı kayıp yere düştü.
 2. Yağmak: Dağlara ilk kar düştü.
 3. Uğramak, kapılmak: Sıkıntıya düşmek. Kuşkuya düşmek.
 4. Bir şeye karşı aşırı ilgi ya da sevgi göstermek: Bir işin üzerine düşmek bu kadar olur.
 5. Yakışmak, uygun düşmek: O yaştaki bir insana, böyle davranmak uygun düşer mi? Sana düşmez böyle konuşmak.
 6. Ödevi ya da yetkisi içinde olmak: İşlere sahip çıkmak ona düşmüştü. (N. Cumalı)
 7. Bulunmak: Çeşme yolun soluna düşer.
 8. Rastlamak, bulmak: Anlayışlı bir kocaya düşmek.
 9. Bir bölüşme sonunda payına ayrılmak: Mirastan ona bir daire düştü.
 10. Kötü bir nedenle istemeden bir yerde bulunmak: Hapishaneye düşmek.
 11. Hoşa gitmeyen, sevilmeyen biriyle ilişki kurmuş olmak: Bu ortağa da nereden düştüm?
 12. Vurmak, rastlamak: Gölgesi suya düşmek.
 13. Atlanmak, aradan çıkmak: Aradan iki sayfa düşmüş. Bu kolonda bir satır düşmüş.
 14. Çıkarmak, eksiltmek: Yediden dört düştü, kaldı üç.
 15. İşbaşından uzaklaştırmak, devirmek: Güvensizlik oyu alan hükümet düştü.
 16. Hızı, gücü azalmak: Yokuşta hızımız düştü.
 17. Değeri ya da onuru azalmak: Bakmayın şimdi biraz düştüklerine (H. Taner). Paranın değeri düştü.
 18. Ele geçmek: İyi bir kelepir düştü.
 19. Olmak: Yorgun düşmek. Hasta düşmek. Şehit düşmek.
 20. Savaşta savunulmaz duruma gelerek teslim olmak: Kale düştü. Tepe düştü. Şehir düştü.
 21. Vakti gelmeden (ölü) doğmak: İki çocuğu düştü, üçüncüsüne hamile.
 22. (argo) Uğramak, çıkagelmek: O, her akşam bu kahveye düşer.
 23. Hava taşıtları hızla yere çarpmak: Uçak düştü.
 24. Vücuda bol gelen giysi aşağı kaymak: Donu düşmek.
 25. Isı, ateş vb. azalmak: Ateşi sonunda düştü.
 26. Kötü yola girmek: Düşmüş kadınlar.
 27. Telefon, santral vb. alanlarda bağlantı kurmak: Devamlı meşgul çalıyordu, sonunda düştü.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "düşmek" kelimesi geçen deyimler, açıklamaları ve cümle içinde kullanımları:

 • Düşe kalka:
  1. Zor bir biçimde, güçlükle: Kafilenin düşe kalka ilerlediği bir gün, sıcakla buğulanmış çöl ufkunda bir bina göründü (H. Tokak). Düşe kalka hayatın gerçeklerini öğreniyorduk (M. H. Çelik)
  2. Biriyle yakın ilişki kurarak: Fakat eski Rus aristokratlarıyla düşe kalka, onların huylarıyla huylanmış; zevke, sefahate ve tembelliğe alışmıştı. (A. H. Eken)
 • (Biriyle) Düşüp kalkmak:
  1. Birlikte yaşamak, özellikle evlilik dışı, yolsuz ilişkiler kurarak birlikte yaşamak: Beyefendi istediğiyle düşüp kalkıyordu fakat iş ona gelince, ar namus meselesi olarak edep, haya, irfan konularına kayıyor, bolca nutuk çekiyordu (M. Aklanoğlu).
  2. Biriyle çok yakın arkadaşlık etmek: Öteden beri kitap ehliyle düşüp kalkıyordu. Onlardan öğrenmişti ki, yakın zamanda Allah'ın Son Resûlü gelecekti. (R. Cilasun)


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "düşmek" sözcüğü geçen atasözleri, açıklamaları ve örnek cümleler:

 • Düşmez kalkmaz bir Allah: Talihsiz rastlantılar, kötü duruma düşmek, yaşamın olağan olaylarıdır; yaşam düz bir çizgi gibi değişmez değildir: Ana cadde üstündeki dükkânını kapatmış da gelmiş buralara tıkılmıştı. Düşmez kalkmaz bir Allah'tı. (B. Özkişi)
 • Düşenin dostu olmaz (hele bir düş de gör): Zengin kişi yoksul düşünce, iş başındaki işten ayrılınca, güçlü kişi gücünü yitirince, eskiden çevresinde dolanan sahte dostlardan kimse kalmaz: Düşenin dostu olmaz, derler kimileri. Sanki ayakta olanın dostu çokmuş gibi. (S. Çakır)
( 0 soru/yorum )