Güzel ile ilgili atasözleri ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Güzel ve doğal bir bayan yüzü
Güzel
İçinde "güzel" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

  • Güzel görünür, çirkin bürünür: İnsan güzel olan eşyasını, davranışlarını, yapıtlarını sergilemek ister, çirkin ve kötü yanlarını, işlerini gizler.
  • Güzele bakmak sevaptır: (atasözünün anlamı) Güzel şeyler, Allah'ın (c.c.) büyüklüğünü ve yaratma gücünü gösterir, onlara bakmaksa Allah'ı düşündürür ve böylece, güzele bakan sevap kazanmış olur.
  • Güzele kırk günde doyulur, iyi huyluya kırk yılda doyulmaz: Güzel olup da huyu iyi olmayan bir kimseden çabuk usanılır; oysa iyi huylu bir kimse, çirkin de olsa sevilir, kendisinden bıkılmaz.
  • Güzele ne yaraşmaz (yakışmaz): Güzel olan bir kimsenin güzel olmak için giyime ve süslenmeye gereksinmesi yoktur; giyeceği her şey yakışır.
  • Güzeli herkes sever: Bütün insanlar güzel kimselere ve güzel şeylere karşı doğal olarak bir sevgi duyarlar.
  • Güzellerin talihi çirkin olur: Güzel olan, ama değerbilmez kocaya varan kimseler, güzelliklerine yaraşan bir yaşayış elde edemeyerek mutsuz olabilirler.
  • Güzellik ondur, dokuzu dondur: Güzelliğin onda dokuzu giyim kuşamla sağlanır.
( 0 soru/yorum )