Gına nedir? Gına gelmek (getirmek) ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bıkma, usanma: Artık bu sıradan hayattan, her gün aynı saatte aynı şeyi yapmaktan gına gelmişti. (M. Kömür)
  2. Zenginlik, bolluk: Asıl gına kalp zenginliğidir, mal zenginliği değil. (Hadisi Şerif - Mesnevi)


  • Gına gelmek: (deyiminin anlamı) Usanmak, bıkmak: Uşaklardan uyanık ve espri yeteneği olan birisi, gına gelmesinden gına gelmiş olsa gerek ki eşref saatini gözlüyordu. (H. İ. Genç)
  • Gına getirmek: Doyumsamak, bıkmak, bıkılacak kerteye seviyeye gelmek: Bıkıyorum ve o kadar bıkıyorum ki üzerinde durduğum olgu en sonunda gına getiriyor. Hep aynı kişiyle konuşarak ve hep aynı yolu yürüyerek, hep aynı politikacıların söylevlerini dinleyerek, hep aynı toplum düzeyini yaşayarak, hep aynı insanları görerek, hep aynı yolsuzlukları ve hırsızlıkları dinleyerek ve hiçbir zaman atılım yapmayarak ve hep olduğumuz yerde sayarak, aynı sokaklarda aynı çöp yığınları ile aynı araçların püskürttüğü zehirli gazlar arasından geçerek sürdürüyoruz yaşamımızı ve bu noktada gına getiriyoruz... (İlgili cümle kaynağı: Kitaplık 48 - 49. Sayılar)
( 0 soru/yorum )