Eski nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları


Sabık, evvel olabilecek eş anlamları.
 1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan.
 2. Geçmiş çağlardaki.
 3. Bir önceki yada öncekiler arasında bulunan.
 4. Geçer olmayan.
 5. Kullanıla kullanıla yıpranmış, harap olmuş.


Eski yazı: (dil bilim, edebiyat) Osmanlılarda 11. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine (Türkiye Cumhuriyetinde 1928'e) değin kullanılan, Arap alfabesine dayalı olarak geliştirilmiş olan yazı sistemi. Günümüzde bu alfabe, bazı Türk boyları tarafından hala kullanılmaktadır.

Eskiler:
 1. Eski çağ insanları, eski kuşaklar, bizden önce olanlar.
 2. Eski eşya.

Eskisi gibi: Önceden olduğu gibi.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "eski" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Eski ağıza yeni taam:
  1. Turfanda bir şey yenirken söylenen bir tekerleme.
  2. Yaşlı bir kimseye, eski bir topluluğa uygulanan yenilir.
 • Eski çamlar bardak oldu: Zaman değişti, eski tutumların değeri kalmadı.
 • Eski defterleri karıştırmak: Eski olayları, bir yarar umarak yada başka bir amaç gözeterek yeniden ele almak.
 • Eski göz ağrısı: Eski sevgili.
 • Eski hamam, eski tas(teklifsiz konuşmada) Hiçbir şeyi değişmemiş, eskisi gibi kalmış.
 • Eski hayratı da berbat etmek: Bir işi daha iyi bir duruma getirmeye çalışırken bütün bütün bozmak.
 • Eski kafalı: Eski düşünüşe ve eski yaşayışa bağlı (kimse).
 • Eski köye yeni adet: Yerleşmiş eski alışkanlıklara karşı, getirilmek istenen ama tepkiyle karşılanan, yadırgatıcı yenilik.
 • Eski kulağı kesik (kesiklerden): Yaşlı, deneyimli, görmüş geçirmiş zampara.
 • Eski kurt: İş çevirmekte çok deneyimi olan.
 • Eski toprak: Yaşlandığı halde dinçliğini koruyan (kimse).
 • Eski tüfek(mecazi) Herhangi bir işte kıdemli olan (kimse).


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "eski" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Eski dost düşman olmaz: Eski dostların dostlukları köklüdür; aralarında dargınlıklar olsa bile bu durum düşmanlığa varacak boyutlara ulaşmaz.
 • Eski düşman dost olmaz, it derisinden post olmaz: Birçok nedenlerden ötürü sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
 • Eskisi olmayanın yenisi (acarı) olmaz: Eski giysiler gündelik işlerde kullanılmasa, yeni giysiler gündelik işlerde kullanılacağından kişinin yeni giysisi olmaz.
 • Eskiye itibar olsaydı bit pazarına nur yağardı: Herkes yeni şeyleri sever. Eski şeylerden kimse hoşlanmaz.
( 1 yorum )

1 yorum:


Adsız
iyii
12.3.13

Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.