Eski nedir ne demektir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları

Yayınlanma: 4.3.11 Düzenlenme: Soru/Yorum: 1
 1. Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman geçmiş bulunan, evvel.
 2. Geçmiş çağlardaki.
 3. Bir önceki ya da öncekiler arasında bulunan, sabık.
 4. Geçerli olmayan.
 5. Kullanıla kullanıla yıpranmış, harap olmuş.


İlgili birleşik kelimeler


 • Eski yazı: (dil bilim, edebiyat) Osmanlılarda 11. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk çeyreğine (Türkiye Cumhuriyetinde 1928'e) değin kullanılan, Arap alfabesine dayalı olarak geliştirilmiş olan yazı sistemi. Günümüzde bu alfabe, bazı Türk boyları tarafından hala kullanılmaktadır.
 • Eskiler:
  1. Eski çağ insanları, eski kuşaklar, bizden önce olanlar.
  2. Eski eşya.
 • Eskisi gibi: Önceden olduğu gibi.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "eski" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Eski ağıza yeni taam:
  1. Turfanda bir şey yenirken söylenen bir tekerleme.
  2. Yaşlı bir kimseye, eski bir topluluğa uygulanan yenilik.
 • Eski çamlar bardak oldu: Zaman değişti, eski tutumların değeri kalmadı.
 • Eski defterleri karıştırmak: Eski olayları, bir yarar umarak ya da başka bir amaç gözeterek yeniden ele almak.
 • Eski göz ağrısı: Eski sevgili.
 • Eski hamam, eski tas: (teklifsiz konuşmada) Hiçbir şeyi değişmemiş, eskisi gibi kalmış.
 • Eski hayratı da berbat etmek: Bir işi daha iyi bir duruma getirmeye çalışırken büsbütün bozmak.
 • Eski kafalı: Eski düşünüşe veya eski yaşayışa bağlı (kimse).
 • Eski köye yeni adet: Yerleşmiş eski alışkanlıklara karşı, getirilmek istenen ama tepkiyle karşılanan, yadırgatıcı yenilik.
 • Eski kulağı kesik (kesiklerden): Yaşlı, deneyimli, görmüş geçirmiş zampara.
 • Eski kurt: İş çevirmekte çok deneyimi olan.
 • Eski toprak: Yaşlandığı halde dinçliğini koruyan (kimse).
 • Eski tüfek: (mecazi) Herhangi bir işte kıdemli olan (kimse).


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "eski" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Eski dost düşman olmaz: Eski dostların dostlukları köklüdür; aralarında dargınlıklar olsa bile bu durum düşmanlığa varacak boyutlara ulaşmaz.
 • Eski düşman dost olmaz, it derisinden post olmaz: Birçok nedenlerden ötürü sürüp gelmiş olan eski düşmanlık, dostluğa dönüştürülemez.
 • Eskisi olmayanın yenisi (acarı) olmaz: Eski giysiler gündelik işlerde kullanılmasa, yeni giysiler gündelik işlerde kullanılacağından kişinin yeni giysisi olmaz.
 • Eskiye itibar olsaydı bit pazarına nur yağardı: Herkes yeni şeyleri sever. Eski şeylerden kimse hoşlanmaz.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Anonim:
iyii
12/3/13 16:04