Gölge nedir? İlgili deyimler ve anlamları ne demektir?


Gölge
 1. Saydam olmayan bir cismin, üzerine ve çevresine düşen ışık ışınlarının yönüne ve şiddetine bağlı olarak bir başka cisim yada yüzey üzerinde yarattığı karartı. Ağacın gölgesi.
 2. Güneş ışınlarından korunmaya elverişli yer, gölgelik. Şöyle gölgeye geçsek, sıcaktan bunaldım.
 3. Resimde bir şeyi cisimlendirmek için, onun ışık almaması gereken yerlerine vurulan ve derinlik etkisi veren az çok koyu renk. Resme gölge vermek.
 4. (mecazi) Sığınılan, koruyucu, kayırıcı yada kolaylaştırıcı güç. Babasının gölgesine sığındı.
 5. (mecazi) Birinin yanından hiç ayrılmayan kimse. Bu çocuk senin gölgen mi?

İlgili deyimler ve anlamları

İçinde "gölge" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.
 • Gölge düşmek: Değerini azaltacak bir şey olmak.
 • (Bir şeye) Gölge düşürmek: Bir şeyin değerini azaltacak davranışta bulunmak bir şeyi olduğundan daha değersiz göstermeye çalışmak, bir kimsenin ününü, adını lekeleyecek davranışta bulunmak.
 • Gölge etmek: İyi gelişen bir işin gidişini bozacak davranışta bulunmak.
 • (Bir kimseyi yada bir şeyi) Gölgede bırakmak: Ondan çok daha üstün bir başarı göstermek.
 • Gölgede kalmak: Ön plana geçememek.
 • (Birinin) Gölgesi altında: Birinin koruyuculuğuyla, koruyuculuğundan yararlanarak.
 • (Kendi) Gölgesinden korkmak: Aşırı kuruntulu, kuşkulu olmak ve bu yüzden sürekli tedirgin davranmak.

Diğer İlgili kelimeler

 • Gölge düşmek: Karanlık inmek, gölgeli duruma gelmek.
 • Gölge etmek: Işığa engel olmak.
 • Gölge fiyat: (iktisat) Bir malın, belli teknoloji içinde ve üretim faktörlerinin bileşim oranlarına göre beliren ve piyasa fiyatıyla ilgili olmayan fiyatı.
 • Gölge gibi: Varlığını belli etmeyen, belirsiz olan, hayal gibi.
 • Gölge görüntü:
  1. Gölge olarak yandan görünüş.
  2. → Gölgeli resim.
 • Gölge konisi: (gökbilimi) Bir gezegenin Güneş'e dönük olmayan yöne doğru uzanan koni biçimindeki gölgesi.
 • Gölge oyunu:
  1. Genellikle deriden yapılmış hayvan, insan, eşya tasvirlerinin arkadan ışıklandırılarak gölgelerinin beyaz bir perdeye yansıtıldığı oyun, hayal oyunu.
  2. Bu tekniğe dayanan gösteri türü. Yapay bir ışık kaynağı önünde ellere çeşitli şekiller vererek perde yada duvara eğlenceli görüntüler yansıtma. Bakınız Karagöz Hacivat gölge oyunu.
 • Gölge tiyatrosu: Saydam bir perde üzerinde, arkadan kuvvetli bir ışıkla aydınlatılan oyuncuların, gölgeleriyle yaptıkları gösteri.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.