Deve nedir? İlgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Deve
Deve
Deve (zooloji) Geviş getirenlerden, uzun boyunlu, susuzluğa dayanıklı ve yük taşımakta kullanılan, sırtında bir yada iki hörgücü olan hayvan.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "deve" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Deve değil ki yedi yerinden boğazlansın: Gereken özveriyi yaptı, yeniden ve fazladan birçok özveri yapması istenmesin.
 • Deve gibi: Uzun boylu ve hantal.
 • Deve hamuru gibi: Sindirilmesi güç olan yiyecekler için kullanılır.
 • (Halep yolunda) Deve izi aramak: Karmakarışık olarak bir arada bulunan binlerce benzeri arasında aradığını bulmaya çalışmak.
 • Deve kini: Unutulmayan, sönmeyen büyük kin.
 • Deve nalbanda bakar gibi: (alay) Hiç görmediği, bilmediği bir şeye bakar gibi.
 • Deve olmak: (mecazi) (Para yada yiyecek) Kaybolmak.
 • Deve yapmak: Birinin parasını, eşyasını kendine mal etmek.
 • Deve yürekli: Korkak kimseler için kullanılır.
 • Devede kulak: Büyük bir bütüne göre ufacık, önemsiz bir parça.
 • Devenin başı (nalı): → Yok devenin nalı.
 • Devenin pabucu: Bir sözün aşırı abartmalı olduğunu belirtmek için söylenir.
 • Deveye "boynun eğri" demişler; "nerem doğru ki?" demiş: (deyiminin anlamı) "İşin şurası yanlış" diyorsunuz, doğru yeri var mı ki?
 • Deveye hendek atlatmak (gibi): Yapılması pek zor, hemen hemen olanaksız olan işler için kullanılır.
 • Deveyi düze çıkarmak: Güçlükleri giderip işleri yoluna koymak, rahatlamak.
 • Deveyi havutuyla yutmak: Bulunduğu görevin, makamın olanaklarından yararlanıp belli etmeden büyük ölçüde çıkar sağlamak.


İlgili atasözleri ve anlamları


İçinde "deve" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Deve bir akçeye (götür, hani akçe), deve bin akçeye (getir, hani deve): İnsan, parası yoksa almak istediği şeyi yok pahasına da satsalar alamaz. Parası varsa, değerinden kat kat fazlasını da isteseler onu satın almak ister, ama bulamaz.
 • Deve boynuz ararken kulaktan olmuş: Elindekiyle yetinmeyip daha çoğunu isteyen, elindekini de yitirir.
 • Deve, deve yerine çöker → Deve yerine deve çöker.
 • Deve Kabe'ye gitmekle hacı olmaz: Gerekli niteliklerden yoksun olan kişi, bir takım gereklilikleri yerine getirse bile kişiliğine değer kazandıramaz.
 • Deve yerine deve çöker: Değerli bir kimseden boşalan yeri ancak o değerde başka bir kimse doldurabilir.
 • Devenin derisi (yünü, silkintisi) eşeğe yük olur: Büyük insanlar ölünce bıraktıkları sıkıntılar, zorluklar küçüklere yüklenir.
 • Deveye bindikten sonra çalı ardına gizlenilmez: Herkesin gözü önündeki, bilinen bir olayı yorumlarla gizlemeye çalışmak, boşuna çaba harcamaktır.
 • Deveye burç gerek olursa boynunu uzatır: Kişi kendisine gerekli olan şeyi elde etmek için o yoldaki yorgunluğa katlanmalıdır.
 • Deveye "inişi mi seversin yokuşu mu?" demişler: "düz yere mi (düze kıran mı) girdi?" demiş: Bir işi kolay, sıkıntısız yapmak varken, şu yada bu biçimde aşrı ve zor yola başvurmanın anlamı yoktur.
 • Deveyi yardan uçuran (atan) bir tutam ottur: Küçük bir açgözlülük, kimi zaman çok büyük zarara yol açabilir.
 • Deveci ile görüşen kapısını yüksek açmalı: Kendisinden yüksek ve zengin kimselerle düşüp kalkan kişi, bunun gerektirdiği özveriyi göze almalıdır.
 • Esrik devenin çulu eğri gerek(atasözünün anlamı) Herkesin davranışı durumuna uygun olmalıdır.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.