Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Darmstadtiyum elementi
(illüstrasyondur)
Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1994'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Darmstadtiyum, bir ağır iyon hızlandırıcısında, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁶²Nikel iyonlarıyla bombardımanından elde edilmiştir. Yaklaşık 1 hafta süren ve 10²¹ nikel iyonuyla gerçekleştirilen bombalama sonunda dört darmstadtiyum atomu üretilmiştir.

Darmstadtiyum atomu elektron modeli
Darmstadtiyum atomu elektron
kabuk modeli
Darmstadtiyumun en kararlı izotopu olan ²⁸¹Darmstadtiyum, yaklaşık 20 saniyelik bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ²⁷⁷Hassiyuma dönüşür veya kendiliğinden fisyon yoluyla bozunur.

Sadece birkaç atomu sentezlenen darmstadtiyum için şimdilik temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı mevcut değildir.


DARMSTADTİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Ds
Atom Numarası:110
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(281,17)
Proton Sayısı:110
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
171
Elektron Sayısı:110
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,16,2(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁸ 7s²
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:4 dakika
Bilinen izotopları:²⁶⁷Ds, ²⁶⁸Ds … ²⁸¹Ds
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.