Darmstadtiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Darmstadtiyum elementi üzerinde darmstadtiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Darmstadtiyum elementi
(illüstrasyondur)
Darmstadtiyum, simgesi Ds, atom numarası 110, atom ağırlığı 281 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1994'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Darmstadtiyum, bir ağır iyon hızlandırıcısında, 208Kurşun atomlarının 62Nikel iyonlarıyla bombardımanından elde edilmiştir. Yaklaşık 1 hafta süren ve 1021 nikel iyonuyla gerçekleştirilen bombalama sonunda dört darmstadtiyum atomu üretilmiştir.

Darmstadtiyum atomu ve elektronları
Darmstadtiyum atomu elektron kabuk modeli
Darmstadtiyumun en kararlı izotopu olan 281Darmstadtiyum, yaklaşık 20 saniyelik bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 277Hassiyuma dönüşür veya kendiliğinden fisyon yoluyla bozunur.

Sadece birkaç atomu sentezlenen darmstadtiyum için şimdilik temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı mevcut değildir.

Darmstadtiyum Element Özellikleri
Simgesi:Ds
Atom Numarası:110
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(281,17)
Proton Sayısı:110
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
171
Elektron Sayısı:110
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,16,2(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d8 7s2
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:4 dakika
Bilinen izotopları:267Ds, 268Ds … 281Ds
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )