Falan nedir ne demektir? İlgili sözler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (zamir) Söylenmesi istenilmeyen ya da gerekli görülmeyen bir özel ad yerine kullanılan kelime, filan: Falan geldi, filan gitti diye anlatıp durdu. Ben falan oğlu filanım diye yazın.
  2. (sıfat) Tarih, yer, kişi, zaman ve benzer sözcüklerle yapılan sıfat tamlamalarında tekrarlanmak istenmeyen sözlerin önüne gelerek genel olarak anlatan sözcük: Falan tarihte, falan kişi ölmüş.
  3. (isim) Cümlede belirtilen nesne veya nesnelerden sonra gelerek "ve benzerleri" anlamında kullanılan bir söz: Anahtarını falan aldın mı? Pencereyi falan kapattın mı?


  • Falan festekiz: Falanın üçüncü anlamında, ancak hafifsenen şeyler için kullanılır, eş anlamı falan filan: Unutmuş, yok bilmem görmemiş falan festekiz gibi masallar anlatmaya başladı.
  • Falan feşmekan: → Falan festekiz: (...) arkamda kimim var kim ağlaya kim sora kim araya, falan fıstık oğlu falan feşmekân (İlgili cümle kaynağı: Sinan Yıllığı).
  • Falan fıstık: → Falan filan: Yok, toprak anaymış, yok toprağa kök salmakmış, falan fıstık, bir sürü ipe sapa gelmez lakırdı (N. Yeğinobalı).
  • Falan filan: Çok önem verilmeyen, hafifsenen kimse ya da şey.
  • Falanca (filanca): Falan sözcüğünün birinci ve ikinci anlamlarıyla eş anlamlı olarak kullanılır: Falanca uğradı, seni sordu.
( 0 soru/yorum )