Tepe nedir ne demektir? Tepe ile ilgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üstünde ve önünde iki gök kuşağı bulunan sivri bir tepe
Tepe
 1. Bir şeyin en üstteki bölümü, doruk: Dağın tepesi, ağacın tepesi vb.
 2. Bir yerin bir nesnenin vb.nin üstü, hizası: Güneş tamda tepelerindeydi...
 3. (mecazi) Birinin yanı başı, baş ucu: Sorularından sıkıldığı için "tepemden çekil" diye azarladı. (kelime ile ilgili cümle)
 4. (coğrafya) Yüksekliği genellikle birkaç yüz metreyi geçmeyen, genellikle tek başına, yamaçları yatık yer, küçük dağ: Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! (Y. K. Beyatlı)
 5. (anatomi) Başın üst, kafatasının iki kulak arkasında kalan bölümü: Kambur külahını çıkardı, uzun bir süre tepesini kaşıdıktan sonra kızın yanına çöktü. (Y. K. Karaosmanoğlu)
 6. (matematik)
  1. Çokgende ya da çok yüzlüde köşegenlerden her biri.
  2. İkizkenar bir üçgende eşit kenarların kesişme noktası.
  3. Bakışım ekseni bulunan bir eğrinin ya da yüzeyin bu eksenle kesişme noktalarından her biri.


 • Tepe açısı: (matematik) Herhangi bir üçgenin tepesindeki açı.
 • Tepe altını: Kadın başlıklarının üzerine dizilen altın para.
 • Tepe kemiği: (anatomi) Kafatasının üst kısmına verilen ad.
 • Tepe yüksekliği: (askeri terim) Herhangi bir silaha ait mermi yolunun en yüksek noktasıyla başlangıç noktası arasındaki yükseklik farkı.
 • Tepesi açılmak: Başın üst kısmındaki saçları dökülmek.


Tepe ile ilgili deyimler ve anlamları


 • Tepeden bakmak: Küçümsemek.
 • Tepeden inme:
  1. Beklenmedik, şaşırtıcı.
  2. Yüksek bir makamdan çıkan (buyruk).
 • Tepeden tırnağa (kadar): Her yanı, her tarafı.
 • Tepesi aşağı gitmek: İşleri bozulup büyük zarara uğramak.
 • Tepesi atmak: Birdenbire öfkeye kapılmak.
 • Tepesi üstü: Başı yere gelmek üzere (düşmek).
 • (Birinin) tepesinde bitmek: Tebelleş olmak.
 • Tepesinde havan dövmek (değirmen çevirmek):
  1. Üst katta oturan biri gürültü yaparak alt kattakini rahatsız etmek.
  2. Birinin yaptığını durmadan başına kakmak ya da durmadan bir şey yapmasını isteyip rahat vermemek.
 • Tepesinden kaynar sular dökülmek: Aniden derin bir üzüntü duymak.
 • (Birinin) tepesine binmek (çıkmak): Şımarıklık ederek ya da zor kullanarak birini bir şey yapmaya zorlamak.
 • Tepesine çıkmak: (Bir kimse) Şımarıklığıyla birinden yüz bulup ona her istediğini yaptırır olmak.
 • Tepesine dikilmek: → Tepesinde bitmek.
( 0 soru/yorum )