Nobelyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Nobelyum elementi üzerinde nobelyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Nobelyum elementi
(illüstrasyondur)
Nobelyum, simgesi No, atom numarası 102, atom ağırlığı 259 olan yapay olarak üretilen radyoaktif metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 3B (geçiş metallerinin bir alt serisini oluşturan aktinitler grubunda) 7. periyotta bulunur. Nobel Institute for Physics tarafından 1957'de İsveç'te keşfedilmiştir.

Nobelyum, siklotron adı verilen bir parçacık hızlandırıcıda 244Küriyum atomlarının 13Karbon iyonlarıyla bombalanmasıyla üretilmiştir. Nobelyumun en kararlı izotopu olan 259Nobelyum, yaklaşık 58 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla 255Fermiyuma, kendiliğinden fisyon veya elektron yakalama yoluyla da 259Mendelevyuma bozunur.

Nobelyum atomu ve elektronları
Nobelyum atomu elektron kabuk modeli
Çok az miktarda üretilen nobelyum için, temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım veya uygulama alanı mevcut değildir.

Nobelyum Element Özellikleri
Simgesi:No
Atom Numarası:102
Grup:Nadir element
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(259,1011)
Proton Sayısı:102
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
157
Elektron Sayısı:102
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,8,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 7s2
Değerlik (valans):3
Erime Noktası:828 °C
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:642 (kJ/mol)
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:1,3
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:6.65 V
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:2.777777777778 saat
Bilinen izotopları:248No, 249No … 264No
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:2,3
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.1 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )