Temel nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
İnşaat halindeki bir evin temelini gösteren çizim
Bir evin temeli
  1. Bir yapının toprak altında kalan, yapının altına inşa edilerek yapıya dayanak olan taban, dip duvarları vb. bölümlerinin tümü. Bir yapının temelleri toprak altında sağlam dayanak buluncaya dek toprak içinde aşağıya doğru uzatılır: Temeli olmayan veya sağlam temelli olmayan bir bina eninde sonunda yıkılır (İ. Sarı).
  2. Bu bölümleri yapmak için kazılan çukur, hendek vb.
  3. En önemli, belli başlı, ana, taban, esas, asıl, baz: Allah'ın birliği İslam'ın ana temelidir. (Dr. M. C. Şems)
  4. Bir şeyin gelişimi için gereken ilk ögeler: Toplumun temeli aile, ailenin temeli de sevgidir. (İlgili cümle kaynağı: V. Vakkasoğlu)


İlgili deyimler ve anlamları


  • Temel atmak: Herhangi bir işe dayanak olacak ilk girişimi yapmak.
  • (Bir yere) Temel (kazık) kakmak: Bulunduğu yerden ayrılacak gibi olmamak.
  • Temel taşı: (Bir şeyin) En güçlü dayanağı olan kişi ya da nesne.
  • Temel tutmak: Sürüp gidecek bir duruma gelmek, kalıcı bir durum almak.
( 0 soru/yorum )