Seaborgiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Seaborgiyum elementi üzerinde seaborgiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Seaborgiyum elementi
(illüstrasyondur)
Seaborgiyum, simgesi Sg, atom numarası 106, atom ağırlığı 271 olan yapay olarak üretilen radyoaktif, metalik ve süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 6B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Soviet Nuclear Research / Berkeley Laboratory tarafından 1974'de SSCB (Rusya) ve Amerika Birleşik Devletlerinde keşfedilmiştir.

Amerika'da 249Kaliforniyum atomlarının 18Oksijen iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilen seaborgiyum, Rusya'da 207Kurşun ve 208Kurşun atomlarının 54Krom iyonlarıyla bombalanmasıyla elde edilmiştir.

Seaborgiyum atomu ve elektronları
Seaborgiyum atomu elektron kabuk modeli
Seaborgiyumun en kararlı izotopu olan 271Seaborgiyum, yaklaşık 2.4 dakikalık bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunmasıyla ya da spontan fisyon yoluyla 267Rutherfordyuma dönüşür.

Sadece bir kaç seaborgiyum atomu üretildiğinden, temel bilimsel araştırmaların dışında seaborgiyum için hiçbir kullanım alanı bulunmamaktadır.

Seaborgiyum Element Özellikleri
Simgesi:Sg
Atom Numarası:106
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(271,1335)
Proton Sayısı:106
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
165
Elektron Sayısı:106
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,12,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d4 7s2
Değerlik (valans):6
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.944444444444 saat
Bilinen izotopları:258Sg, 259Sg … 273Sg
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )