Dubniyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Dubniyum elementi üzerinde dubniyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Dubniyum elementi
(illüstrasyondur)
Dubniyum, simgesi Db, atom numarası 105, atom ağırlığı 268 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 5B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Joint Institute for Nuclear Research tarafından 1968'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Dubniyum ilk defa 243Amerikyum atomlarının 22Neon iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, 260Dubniyum atomlarıyla birlikte beş serbest nötron ve 261Dubniyum atomlarıyla birlikte dört serbest nötron üretmiştir.

1970'de Amerika'da bulunan Berkeley Laboratuvarında ise Dubniyum, 249Kaliforniyum atomlarının 15Azot iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Buradaki bombalama da 260Dubniyum atomlarıyla birlikte dört serbest nötron üretmiştir.

Dubniyum atomu ve elektronları
Dubniyum atomu elektron kabuk modeli
Dubniyumun en kararlı izotopu olan 268Dubniyum, yaklaşık 32 saatlik bir yarı ömre sahiptir ve kendiliğinden fisyon yoluyla bozunur.

Sentezlenen küçük miktarlar ve kısa yarı ömrü nedeniyle, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında dubniyum için herhangi bir kullanım ve uygulama alanı bulunmamaktadır.

Dubniyum Element Özellikleri
Simgesi:Db
Atom Numarası:105
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(268,1255)
Proton Sayısı:105
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
163
Elektron Sayısı:105
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,11,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d3 7s2
Değerlik (valans):5
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:5.555555555556 saat
Bilinen izotopları:255Db, 256Db … 270Db
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:0.58 W/cmK
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )