Meitneriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları


Meitneriyum elementi simgesi Mt
Meitneriyum elementi
(illüstrasyon)
Meitneriyum, simgesi Mt, atom numarası 109, atom ağırlığı 278 olan, yapay olarak üretilen süper-ağır radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1982'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Meitneriyum, doğrusal hızlandırıcı olarak bilinen bir makinede ²⁰⁹Bizmut atomlarının, ⁵⁸Demir iyonları ile bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 3.8 milisaniye yarı ömürlü ²⁶⁶Meitneriyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Meitneriyum atomu elektron modeli
Meitneriyum atomu elektron
kabuk modeli
Meitneriyumun en kararlı izotopu olan ²⁷⁸Meitneriyum, yaklaşık 8 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla ²⁷⁴Bohriyuma dönüşür. Sadece küçük miktarlarda sentezlenen meitneriyum için, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı yoktur.


MEİTNERİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Mt
Atom Numarası:109
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(278,16)
Proton Sayısı:109
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
169
Elektron Sayısı:109
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,15,2(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s²
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:30 dakika
Bilinen izotopları:²⁶⁵Mt, ²⁶⁶Mt … ²⁷⁹Mt
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.