Meitneriyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Meitneriyum elementi üzerinde meitneriyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Meitneriyum elementi
(illüstrasyon)
Meitneriyum, simgesi Mt, atom numarası 109, atom ağırlığı 278 olan, yapay olarak üretilen süper-ağır radyoaktif bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1982'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Meitneriyum, doğrusal hızlandırıcı olarak bilinen bir makinede ²⁰⁹Bizmut atomlarının, ⁵⁸Demir iyonları ile bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 3.8 milisaniye yarı ömürlü ²⁶⁶Meitneriyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Meitneriyum atomu ve elektronları
Meitneriyum atomu elektron
kabuk modeli
Meitneriyumun en kararlı izotopu olan ²⁷⁸Meitneriyum, yaklaşık 8 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla ²⁷⁴Bohriyuma dönüşür. Sadece küçük miktarlarda sentezlenen meitneriyum için, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı yoktur.


MEİTNERİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Mt
Atom Numarası:109
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(278,16)
Proton Sayısı:109
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
169
Elektron Sayısı:109
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,15,2(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁷ 7s²
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:30 dakika
Bilinen izotopları:²⁶⁵Mt, ²⁶⁶Mt … ²⁷⁹Mt
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi: