Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Hassiyum elementi üzerinde hassiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Hassiyum elementi
(illüstrasyondur)
Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1984'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Hassiyum, bir doğrusal hızlandırıcıda, 208Kurşun atomlarının 58Demir iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 2 milisaniye yarı ömürlü bir 265Hassiyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Hassiyum atomu ve elektronları
Hassiyum atomu elektron kabuk modeli
Hassiyumun en kararlı izotopu olan 270Hassiyum, yaklaşık 22 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla 266Seaborgiyuma dönüşür. Sadece küçük miktarlarda hassiyum sentezlendiği için, şimdilik temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı yoktur.

Hassiyum Element Özellikleri
Simgesi:Hs
Atom Numarası:108
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(269,13)
Proton Sayısı:108
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
161
Elektron Sayısı:108
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,14,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d6 7s2
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.111111111111 saat
Bilinen izotopları:263Hs, 264Hs … 277Hs
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )