hassiyum :

Hassiyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Hassiyum elementi üzerinde hassiyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Hassiyum elementi
(illüstrasyondur)
Hassiyum, simgesi Hs, atom numarası 108, atom ağırlığı 269 olan, yapay olarak üretilen, radyoaktif, süper-ağır, metalik bir elementtir. Periyodik tabloda 8B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1984'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Hassiyum, bir doğrusal hızlandırıcıda, ²⁰⁸Kurşun atomlarının ⁵⁸Demir iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama, yaklaşık 2 milisaniye yarı ömürlü bir ²⁶⁵Hassiyum atomuyla birlikte bir de serbest nötron üretmiştir.

Hassiyum atomu ve elektronları
Hassiyum atomu elektron
kabuk modeli
Hassiyumun en kararlı izotopu olan ²⁷⁰Hassiyum, yaklaşık 22 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve alfa bozunmasıyla ²⁶⁶Seaborgiyuma dönüşür. Sadece küçük miktarlarda hassiyum sentezlendiği için, şimdilik temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı yoktur.


HASSİYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Hs
Atom Numarası:108
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(269,13)
Proton Sayısı:108
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
161
Elektron Sayısı:108
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,14,2
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁶ 7s²
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.111111111111 saat
Bilinen izotopları:²⁶³Hs, ²⁶⁴Hs … ²⁷⁷Hs
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi: