Kopernikyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kopernikyum elementi üzerinde kopernikyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Kopernikyum elementi
(illüstrasyondur)
Kopernikyum, simgesi Cn, atom numarası 112, atom ağırlığı 285 olan, yapay olarak üretilen ve metal olduğu varsayılan, radyoaktif, süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 2B grubunda (geçiş metalleri grubu) 7. periyotta bulunur. S. Hofmann ve arkadaşları tarafından 1996 da Heavy Ion Research Laboratory/Almanya da keşfedilmiştir.

Kopernikyum, bir ağır iyon doğrusal hızlandırıcısında, 208Kurşun atomlarının 70Çinko iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Bombalama yaklaşık 0.24 milisaniye yarı ömürlü bir 277Kopernikyum atomu üretmiştir.

Kopernikyum atomu ve elektronları
Kopernikyum atomu elektron kabuk modeli
Kopernikyumun en kararlı izotopu olan 285Kopernikyum, yaklaşık 30 saniyelik bir yarı ömre sahiptir. Alfa bozunması yoluyla 281Darmstadtiyuma dönüşür.

Sadece birkaç atomu üretilen Kopernikyum için, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında hiçbir kullanım alanı mevcut değildir.

Kopernikyum Element Özellikleri
Simgesi:Cn
Atom Numarası:112
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(285,18)
Proton Sayısı:112
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
173
Elektron Sayısı:112
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,2(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f14 6d10 7s2
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:40 dakika
Bilinen izotopları:277Cn, 278Cn … 285Cn
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
( 0 soru/yorum )