Röntgenyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Röntgenyum elementi üzerinde röntgenyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Röntgenyum elementi
(illüstrasyondur)
Röntgenyum, simgesi Rg, atom numarası 111, atom ağırlığı 281 olan yapay olarak üretilen radyoaktif, metalik ve süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 1B grubunda 7. periyotta bulunur. Heavy Ion Research Laboratory (HIRL) tarafından 1994'de Almanya'da keşfedilmiştir.

Röntgenyum, ²⁰⁹Bizmut atomlarının ⁶⁴Nikel iyonlarıyla doğrusal bir hızlandırıcıda bombalanmasıyla elde edilmiştir. Bombalama, üç ²⁷²Röntgenyum atomu, yaklaşık 1.5 milisaniyelik yarı ömre sahip bir izotop ve bir de serbest nötron üretmiştir. Röntgenyumun en kararlı izotopu olan ²⁸¹Röntgenyum yaklaşık 26 saniyelik bir yarı ömre sahiptir ve spontan fizyon ile bozunur.

Röntgenyum atomu ve elektronları
Röntgenyum atomu elektron
kabuk modeli
Çok az sayıda üretilmiş olan röntgenyum atomları için şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir uygulama ve kullanım alanı mevcut değildir.


RÖNTGENYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Rg
Atom Numarası:111
Grup:Geçiş metali
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(281,17)
Proton Sayısı:111
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
170
Elektron Sayısı:111
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,17,2(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d⁹ 7s²
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:10 dakika
Bilinen izotopları:²⁷²Rg, ²⁷³Rg … ²⁸³Rg
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi: