Termik nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Termik santral modelinin kuş bakışı bir görüntüsü
Kömürle elektrik üreten bir termik santral
  1. Isı, sıcaklık, ısının üretilmesi, iletilmesi ve kullanılmasıyla ilgili, ısıl: Termik santral vb.
  2. Sıcaklık değişimiyle çalışan (cihaz): Termik ampermetre, termik sigorta vb.


Bir termik rölenin bir devreyi açıp kapaması
Termik röle
  • Termik analiz: (kimya) Maddelerde ve özellikle alaşımlarda soğumanın oluşturduğu kimyasal değişikliklerin incelenmesi.
  • Termik çalkantı: (fizik) Maddeleri oluşturan taneciklerin, sıcaklık yükseldikçe artan ve mutlak sıfıra yaklaşıldığında kaybolmaya yüz tutan düzensiz hareketi.
  • Termik motor (makine): Buhar makineleri ve patlamalı motorlar gibi, ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelere verilen genel ad.
  • Termik röle: İçinden geçen akımın ısı etkisi altında devreyi açıp kapayan röle.
  • Termik santral: (teknik) Kömür, doğal gaz, fueloil vb. yakarak elektrik üreten tesis.
( 0 soru/yorum )