termik:

Termik nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Termik santral modelinin kuş bakışı bir görüntüsü
Kömürle elektrik üreten bir termik santral
  1. Isı, sıcaklık, ısının üretilmesi, iletilmesi ve kullanılmasıyla ilgili, ısıl. Termik santral vb.
  2. Sıcaklık değişimiyle çalışan (cihaz). Termik ampermetre, termik sigorta vb.


Bir termik rölenin bir devreyi açıp kapaması
Termik röle
  • Termik analiz: (kimya) Maddelerde ve özellikle alaşımlarda soğumanın oluşturduğu kimyasal değişikliklerin incelenmesi.
  • Termik çalkantı: (fizik) Maddeleri oluşturan taneciklerin, sıcaklık yükseldikçe artan ve mutlak sıfıra yaklaşıldığında kaybolmaya yüz tutan düzensiz hareketi.
  • Termik motor (makine): Buhar makineleri ve patlamalı motorlar gibi, ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren makinelere verilen genel ad.
  • Termik röle: İçinden geçen akımın ısı etkisi altında devreyi açıp kapayan röle.
  • Termik santral: (teknik) Kömür, doğal gaz, fueloil vb. yakarak elektrik üreten tesis.