Flerovyum elementinin özellikleri nedir? Kısaca kullanım alanları

Flerovyum elementi üzerinde flerovyumun simgesi, atom numarası ve atom ağırlığı.
Flerovyum elementi
(illüstrasyondur)
Flerovyum, simgesi Fl, atom numarası 114, atom ağırlığı 289 olan, yapay olarak üretilen ve kurşun benzeri bazı özellikleri nedeniyle metal olduğu varsayılan radyoaktif süper-ağır bir elementtir. Periyodik tabloda 4A grubunda 7. periyotta bulunur. Yuri Oganessian ve arkadaşları tarafından 1998'de Rusya'da keşfedilmiştir.

Flerovyum, bir parçacık hızlandırıcıda ²⁴⁴Plütonyum atomlarının, ışık hızının yüzde 10'una kadar hızlandırılmış ⁴⁸Kalsiyum iyonlarıyla bombalanmasından elde edilmiştir. Yaklaşık 40 gün süren ve 5 × 10¹⁸ kalsiyum iyonuyla yapılan bombalama sonucunda yaklaşık 21 saniye yarı ömürlü bir izotop olan tek bir ²⁸⁹Flerovyum atomu üretilmiştir. İki ay sonrasında da ²⁸⁸Flerovyum elde edilmiştir.

Flerovyum atomu ve elektronları
Flerovyum atomu elektron
kabuk modeli
Flerovyumun en kararlı izotopu olan ²⁸⁹Flerovyum, alfa bozunması yoluyla ²⁸⁵Kopernikyuma dönüşür. Sadece birkaç atomu sentezlenen flerovyum için, şu anda temel bilimsel araştırmaların dışında herhangi bir kullanım alanı bulunmamaktadır.


FLEROVYUM ELEMENT ÖZELLİKLERİ
Özellik Değer
Simgesi:Fl
Atom Numarası:114
Grup:Metal
Kristal Yapısı:Bilinmiyor
Atomik Ağırlığı:(289,19)
Proton Sayısı:114
Nötron Sayısı:
(en bol izotopundaki)
175
Elektron Sayısı:114
Enerji seviyesi (kabuk)
başına elektronlar:
2,8,18,32,32,18,4(?)
Elektron konfigürasyonu
(dizilimi):
[Rn] 5f¹⁴ 6d¹⁰ 7s² 7p²
Değerlik (valans):
Erime Noktası:
Kaynama Sıcaklığı:
İyonlaşma enerjisi:
Elektron ilgisi:
Elektronegatiflik:
Kovalent Yarıçap:
İyonik Yarıçap:
Atomik Yarıçap:
Atomik Hacim:
1. İyonizasyon Potansiyeli:
2. İyonizasyon Potansiyeli:
3. İyonizasyon Potansiyeli:
Yarılanma ömrü:1.316666666667 dakika
Bilinen izotopları:²⁸⁵Fl, ²⁸⁶Fl … ²⁸⁹Fl
Kararlı izotopları:Yok
Radyoaktiflik:Evet ☢
Bozunma şekli:Alfa emisyonu
Oksidasyon Durumu:
Yoğunluk @ 293 K:
Özgül Isı:
Buharlaşma Isısı:
Füzyon Isısı:
Elektriksel İletkenlik:
Termal İletkenlik:
Elastisite modülü:
Isıl Genleşme Katsayısı:
Yer kabuğundaki bolluk:0
Deniz suyundaki bolluk:0
İnsan vücudundaki miktarı:0
Manyetiklik:Yok
Sertlik:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi:
Kafes Parametresi: